Beranda > Campur > Wawancara Kerja

Wawancara Kerja

Alkisah di sebuah perusahaan besar di kawasan Keprabon, tengah melakukan beberapa tes wawancara untuk “*tidak*” menerima calon karyawan baru, tentu saja salah satu prasyaratnya adalah harus berbahasa EJD (Ejaan Jawa yg nDaksempurna)..

nggih nyuwun sewu … Boso Jawi ….Meniko

G : Kowe nduwe omah opo ora…..?

A : dereng….

G : Wah kowe ora iso ketompo nang kene

a : Lho kok ngaten……..?

G : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan.

a : Ah.. mboten kok, Sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih.

G : Yo malah ora ketompo

a : Lho kok ngaten…..?

G : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae.

G : Kowe nduwe motor opo ora….?

b : Mboten.

G : Ora ketompo

b : Lho kok mboten ketompo ?

G : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.

b : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo beto ngriki.

G : Wah malah ra ketompo….

b : lho kok ngoten

G : Tempat parkire wis ra cukup.

G : Kowé wis lulus sarjana tenan…..?

c : sampun pak….

G : Ora ketompo, kéné iki golék sing SMA aé, luwih manutan lan bén mbayaré murah

c : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi

G : Malah ora ketompo…..

c : Lho kados pundi to….?

G : Mengko kowé kerjo mung ngetik skripsi, lék wis lulus mesti golék kerjo neng perusahaan liyo.

G : Kowé seneng guyon opo ora ?

d : Mboten pak, kulo serius nék nyambut gawé.

G: Ra ketompo…..

d : waa……kok ngoten?

G : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress.

d : Sak jané nggih sekedhik sekedhik seneng guyon.

G: Malah ora ketompo.

d : Lho kok……

G: Engko kowé mung email emailan sing lucu…….

G : Kowé mau mréné numpak opo ?

e : Nitih mobil

G : Kowé ora ketompo

e : Sebabipun ?

G : Saiki BBM mundhak terus, mengko kowé njaluk mundhak bayar terus

e : Wo, kulo wau namung mboncèng, kok

G : Tambah ora ketompo

e : Lho, lha kok … ?

G : Mengko mung gawéné mboncéng mobil kantor. Ngrusuhi !

G : Anakmu akèh opo sithik ?

f : Kathah pak

G : Kowé ora ketompo

f : Sebabipun ?

G : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe uanaaaaaak terus

f : Lha wong namung anak adopsi, kok.

G : Tambah ora ketompo

f : Lho, lha kok … ?

G : Gawé anak baé aras2en, opo manèh nyambut gawé

G : Kowé wis ngerti gawéyanmu durung ?

h : Dèrèng

G : Kowé ora ketompo

h : Sebabipun ?

G : Arep nyambut gawé kok ora ngerti gaweyané ?

h : Oo, nèk damelan niku mpun ngertos kok

G : Tambah ora ketompo

h : Lho, lha kok … ?

G : Kowé rak mung arep keminter, to ?

G : Kowe ngerti kahanan kantor kéné durung

k : Dèrèng

G : Kowé ora ketompo

k : Sebabipun ?

G : Arep nyambut gawé kok ora ngerti kantoré ?

k : Wo, sekedhik2 mpun ngertos kok

G : Tambah ora ketompo

k : Lho, lha kok … ?

G : Kowé senengané ngudhal-udhal wewadi kantor, to ?

G : Kowé kerep loro ?

m : Mboten

G : Kowé ora ketompo

m : Sebabipun ?

G : Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering

m : Wah, sakjanipun nggih asring

G : Tambah ora ketompo

m : Lho, lha kok … ?

G : Kantor iki ora nompo karyawan pileren.

G : Kowé biso main Internét ?

n : mBoten

G : Kowé ora ketompo

n : Sebabipun ?

G : Perusahaan ora nompo BI (Buta Internet)

n : Wah, sakjanipun nggih saged

G : Tambah ora ketompo

n : Lho, lha kok … ?

G : Mesthi ora bakal nyambut gawé, kakèhan dolanan Internet, to? Ngenték-entekké pulsa !

G : Kowe waras opo ora?

o : Lha, kulo nggih waras to Pak.

G : Ra ketompo…….

o : Kenging nopo …..?

G : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.

o : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.

G : Malah ra ketompo……

o : Pripun to niki….?

G : Mengko aku duwe saingan……….

PERUSAHAAN KERE… BOS E E EDAN PISANN…

Cerita diatas dari kiriman temenku Oji

Iklan
Kategori:Campur
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: